Góc Nhìn Copen


Là người đã theo đuổi khát vọng Copen từ những buổi ban đầu khi thành lập công tỵ, tôi nhớ như in những ngày bắt đầu của thương hiệu Copen Coffee. Bắt đầu với ý tưởng về một xã hội xanh,một thương hiệu sẽ đại diện Việt Nam vương tầm thế giới với những ý … Continue reading Góc Nhìn Copen

Li Ka-Shing teaches you how to buy a car & house in 5 years


Hong Kong billionaire Li Ka-Shing shares some of his money wisdom, outlining an inspirational five-year plan to improve one’s lot in life This article is translated from the original Chinese by Edmund Ng at CeoConnectz. Suppose your monthly income is only RMB 2,000, you can live well. I can help you put money into five … Continue reading Li Ka-Shing teaches you how to buy a car & house in 5 years


Social Justice Summi Social Justice Summit @ CSUF & Foods Donation to Local Soup Kitchen   http://www.youtube.com/watch?v=VNvxMq_FuZ8

10 Must Read Life Lessons from Buddha


10 Must Read Life Lessons from Buddha   Siddhartha Gautama was a great spiritual leader from ancient India who founded Buddhism. In most Buddhist traditions, he is considered the Supreme Buddha. “Buddha” is interpreted to mean “awakened one” or “the enlightened one.” Siddhartha is the primary figure in Buddhism, and the accounts of his life, … Continue reading 10 Must Read Life Lessons from Buddha

DÀNH CHO NGƯỜI LÀM KINH TẾ SUY NGẪM: CHIẾN LƯỢC ĂN XIN CỦA MỘT KẺ ĂN MÀY!


DÀNH CHO NGƯỜI LÀM KINH TẾ SUY NGẪM: CHIẾN LƯỢC ĂN XIN CỦA MỘT KẺ ĂN MÀY! Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi … Continue reading DÀNH CHO NGƯỜI LÀM KINH TẾ SUY NGẪM: CHIẾN LƯỢC ĂN XIN CỦA MỘT KẺ ĂN MÀY!


Người tung hai 'cú đánh' vào lòng kiêu hãnh của Đặng Lê Nguyên Vũ Xuất phát sau khá nhiều thương hiệu coffee hiện có trên thị trường nhưng Phindeli đã tạo ra 1 làn sóng mới thay cho Đặng Lê Nguyên Vũ khi đưa ra tuyên ngôn coffee Việt. -Trong quá trình hoạt động, Phạm … Continue reading