BÍ KÍP CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ CHÍNH LÀ LƯƠNG TÂM


Số phận đưa đẩy tôi lên Tây nguyên công tác cuối thập niên 1970. Cái phố núi nhỏ như bàn tay. Êm đềm. Dân tình điềm đạm. Thiệt thà. Ngay cả mua bán trao đổi tại các phiên chợ sáng cũng đậm tình người. Xâu măng tre rừng 5 hào là cứ 5 hào, người bán … Continue reading BÍ KÍP CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ CHÍNH LÀ LƯƠNG TÂM

Advertisement