“Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống”


Câu nói của bạn tôi: "Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống" tình cờ đã dẫn dắt tôi đến với thú văn hoá ẩm thực cà phê. Từ một đệ tử của trà tôi dần dà kiêm cả đệ tử của cà phê. Nhưng thú vị hơn thế, tôi đã được biết, … Continue reading “Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống”

Advertisement

Ethiopia: Coffee growers earn a better price, protect the environment


  Berhanu Beyene, a soft spoken 45-year old coffee grower in Werka, Yirgacheffe, says what is good for the environment is also good for business. He calls the giant sycamore trees and the many other indigenous trees that so gracefully loom over his coffee field the guardiansof his family's livelihood. Ethiopia's finest coffee is grown … Continue reading Ethiopia: Coffee growers earn a better price, protect the environment