Stop Hunger Now-2015


Vietnamese: Hội từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái chân thành cảm ơn sự tham gia và ủng hộ đến những thiện nguyện viên đã cùng chúng tôi đóng gói 20,088 phần gạo cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn tại Việt Nam. Kính chúc quí vị thân tâm thường an lạc và vạn sự … Continue reading Stop Hunger Now-2015