Care-pack Packaging and Motivational Letters Writing Event 2016


We gather together to prepare more than 1,000 gifts to the needy people this year !! . The weather this year is a lot colder than other years, and more rains; temperatures sometimes down to 0 ° C at night. The needy people out there need lots of our compassion, we need to share with … Continue reading Care-pack Packaging and Motivational Letters Writing Event 2016

♥ Annual Christmas Charity Program ♥- Give Carepacks To The Homeless 2015


♥ Annual Christmas Charity Program ♥- Give Carepacks To The Homeless 2015 Cứ mỗi đông về tại Nam California, Hoa Kỳ. Nhóm thanh niên sinh viên chúng tôi lại quay quần bên nhau để chuẩn bị những phần quà cho người vô gia cư. Thời tiết năm nay lạnh hơn so với những năm khác, … Continue reading ♥ Annual Christmas Charity Program ♥- Give Carepacks To The Homeless 2015

Stop Hunger Now-2015


Vietnamese: Hội từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái chân thành cảm ơn sự tham gia và ủng hộ đến những thiện nguyện viên đã cùng chúng tôi đóng gói 20,088 phần gạo cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn tại Việt Nam. Kính chúc quí vị thân tâm thường an lạc và vạn sự … Continue reading Stop Hunger Now-2015

Một Chút Tình Cho Quê Hương


CHÚT  TÌNH  CHO  QUÊ HƯƠNG (Please use Google Chrome for English translation) http://www.youtube.com/watch?v=N_lr3teAs7o Chúng tôi Hội Đoàn Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái đại diện những vị mạnh thường quân khắp nơi trên địa cầu, xin được cùng thương cảm trao tận tay chút tình thươngcho người dân  nghèo Nước Việt. Sau chuyến từ thiện … Continue reading Một Chút Tình Cho Quê Hương