Simi Valley Kiwanis Charity Event


As a member of the Hummingbird Nest Ranch, it was my pleasure to be invited by the Billionaire Philanthropist Kieu Hoang to the Simi Valley Kiwanis Charity event. This event benefiting the youth and less fortunate in Simi Valley

♥ Annual Christmas Charity Program ♥- Give Carepacks To The Homeless 2015


♥ Annual Christmas Charity Program ♥- Give Carepacks To The Homeless 2015 Cứ mỗi đông về tại Nam California, Hoa Kỳ. Nhóm thanh niên sinh viên chúng tôi lại quay quần bên nhau để chuẩn bị những phần quà cho người vô gia cư. Thời tiết năm nay lạnh hơn so với những năm khác, … Continue reading ♥ Annual Christmas Charity Program ♥- Give Carepacks To The Homeless 2015