China Must Respect International Law and Remove HD-981 Oil Rig from Vietnam’s Waters


To:  Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations  Mr. Xi Jinping, President of People Republic of China  Mr. Barack Obama, President of the United States of America  Mr. Le Luong Minh, Secretary General of ASEAN  All peace loving people in the world  May 22, 2014Re.: China’s Placement of Oil Rig HD-981 in Vietnam’s … Continue reading China Must Respect International Law and Remove HD-981 Oil Rig from Vietnam’s Waters

Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông !


Cùng Copen Chung Sức Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đông !!! Copen Coffee  tin rằng tình yêu Tổ quốc là tình yêu thiêng liêng của mọi người dân Việt, những đóng góp của doanh nghiệp sẽ tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho các lực lượng của ta đang can trường bám biển, giữ … Continue reading Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông !

U.S. Secretary of State John Kerry Has Words For China


U.S. Secretary of State John Kerry Has Words For China After CNOOC Oil Rig Planted in Disputed Vietnamese Sea Area: “We Want To See A Code of Conduct” China has taken an “extremely dangerous action that has been directly endangering peace, stability, security, and marine safety,” Vietnam’s Prime Minster Nguyen Tan Dung said HANOI, Vietnam May … Continue reading U.S. Secretary of State John Kerry Has Words For China