Một Chút Tình Cho Quê Hương


CHÚT  TÌNH  CHO  QUÊ HƯƠNG (Please use Google Chrome for English translation) http://www.youtube.com/watch?v=N_lr3teAs7o Chúng tôi Hội Đoàn Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái đại diện những vị mạnh thường quân khắp nơi trên địa cầu, xin được cùng thương cảm trao tận tay chút tình thươngcho người dân  nghèo Nước Việt. Sau chuyến từ thiện … Continue reading Một Chút Tình Cho Quê Hương