Một Chút Tình Cho Quê Hương


CHÚT  TÌNH  CHO  QUÊ HƯƠNG (Please use Google Chrome for English translation) http://www.youtube.com/watch?v=N_lr3teAs7o Chúng tôi Hội Đoàn Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái đại diện những vị mạnh thường quân khắp nơi trên địa cầu, xin được cùng thương cảm trao tận tay chút tình thươngcho người dân  nghèo Nước Việt. Sau chuyến từ thiện … Continue reading Một Chút Tình Cho Quê Hương

Advertisement

Request the government of China stop all unlawful acts of construction and militarization in the South China Sea


Request the government of China stop all unlawful acts of construction and militarization in the South China Sea. China has ruined the status quo in the region, directly threatened the freedom of navigation, jeopardized the regional security and maritime environment, and violated international law by its construction of new military facilities in the Spratly Archipelago … Continue reading Request the government of China stop all unlawful acts of construction and militarization in the South China Sea