Hai sự kiện lớn hướng về miền Trung của sinh viên Việt tại California


(Please use Google Translator to translate) (Dân trí) - California Champions League 2016 và Talent Show for Vietnam Hurricane Relief 2016 là sự kiện lớn trong tháng 12 này của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại California. Không chỉ vì mục đích kết nối cộng đồng sinh viên, kiều bào, hoạt động còn … Continue reading Hai sự kiện lớn hướng về miền Trung của sinh viên Việt tại California