Sky Pham Presents Donation to the 55th President of Mexico, H.E Vicente Fox Quesada to Help Earthquake Victims in Mexico at the Global Official Dignitary Awards (G.O.D)


NEW YORK, USA  10-25-2017 The 5th Annual Global Official Dignitary Awards (G.O.D.) recognizing humanitarian attributes of World Leaders, Royalty, Religious & Spiritual Leaders, and Top Businessmen & CEO's, integrated with the 4th Annual WCH Humanitarian Summit last October 20-21, 2017 in New York. As you know, a 7.1 magnitude earthquake has ripped through Mexico City … Continue reading Sky Pham Presents Donation to the 55th President of Mexico, H.E Vicente Fox Quesada to Help Earthquake Victims in Mexico at the Global Official Dignitary Awards (G.O.D)

Stop Hunger Now 2015 Annual Report-Ban Tay Nhan Ai (Compassionate Hands Foundation)


Thank you to Stop Hunger Now (Rise Against Hunger) for the collaboration with Ban Tay Nhan Ai Foundation (Compassionate Hands Foundation) and included our NGO in the annual 2015 report . We are looking forward to continuing collaboration with your organization

Stop Hunger Now-2015


Vietnamese: Hội từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái chân thành cảm ơn sự tham gia và ủng hộ đến những thiện nguyện viên đã cùng chúng tôi đóng gói 20,088 phần gạo cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn tại Việt Nam. Kính chúc quí vị thân tâm thường an lạc và vạn sự … Continue reading Stop Hunger Now-2015