Hai sự kiện lớn hướng về miền Trung của sinh viên Việt tại California


(Please use Google Translator to translate) (Dân trí) - California Champions League 2016 và Talent Show for Vietnam Hurricane Relief 2016 là sự kiện lớn trong tháng 12 này của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại California. Không chỉ vì mục đích kết nối cộng đồng sinh viên, kiều bào, hoạt động còn … Continue reading Hai sự kiện lớn hướng về miền Trung của sinh viên Việt tại California

Talent Show for Vietnam Hurricane Relief 2016


California State University, San Marcos - AKDPHI, the German Club and Association of Vietnamese Professional-California Division were pleased to invite students from Southern California region (Los Angeles, Orange County and San Diego) to the Talent Show at California State Univerity, San Macros. Over 100 students attended the event along with family and friends to encourage … Continue reading Talent Show for Vietnam Hurricane Relief 2016