Văn hóa cà phê Việt


Sự phát triển của văn hóa cà phê có thể được hình thành theo ba làn sóng. Làn sóng thứ nhất là khi cà phê được giới thiệu ra thị trường dưới dạng hàng pha sẵn sản xuất hàng loạt. Làn sóng thứ hai tập trung vào hương vị và phong cách rang xay hạt, … Continue reading Văn hóa cà phê Việt