Int’l opinion condemns China’s escalation of tensions in East Sea


(VNS) — The US State Department on May 8 once again expressed concerns regarding China's recent actions in the East Sea, blaming the country for the current tension. China's deployment of a drilling rig in Vietnam's waters is a provocative and dangerous act that leads to tensions climbing in the East Sea, Marie Harf, US … Continue reading Int’l opinion condemns China’s escalation of tensions in East Sea

Exhibits prove Vietnam’s sovereignty over Paracel, Spratly Islands


A legal evidences in support of Viet Nam’s position regarding the Paracel & Spratly Islands To understand the complex nature of disputes over the Paracel and Spratly Islands, a comprehensive integration of the legal and the political perspectives is required. The legal perspective allows us to determine whether arguments of the claimants are valid and … Continue reading Exhibits prove Vietnam’s sovereignty over Paracel, Spratly Islands

The Paracel Islands and Spratly Islands Belong to Vietnam


The Paracel Islands and Spratly Islands Belong to Vietnam The Paracel and Spratly archipelagos have been considered Vietnamese territories for many centuries. These islands have both strategic and economic significance, and are now being claimed by many countries including China, Taiwan, the Philippines, Malaysia, and Brunei making it a political hotspot in the region. This … Continue reading The Paracel Islands and Spratly Islands Belong to Vietnam

“Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống”


Câu nói của bạn tôi: "Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống" tình cờ đã dẫn dắt tôi đến với thú văn hoá ẩm thực cà phê. Từ một đệ tử của trà tôi dần dà kiêm cả đệ tử của cà phê. Nhưng thú vị hơn thế, tôi đã được biết, … Continue reading “Trong ly cà phê có hương vị của cuộc sống”

Cà phê Việt Nam


Nếu người Âu thích cà phê nhẹ, chua nhiều thì người Việt lại thích cà phê đậm, đắng có mùi hạnh nhân, mùi đất… Nhưng những yếu tố trên phải là một tổng hoà đầy đủ thì mới có một ly cà phê ngon. Người Việt thích cà phê đậm, đắng, mùi hạnh nhân, mùi … Continue reading Cà phê Việt Nam