What Motivates Entrepreneurs to Do What They Do?


What Motivates Entrepreneurs to Do What They Do? Being a business owner is all about the Benjamins, right? Well, actually, no. More entrepreneurs say they are driven to become successful business owners because of the sense of personal achievement it provides than for financial stability, according to a new survey by online small-business community Manta and … Continue reading What Motivates Entrepreneurs to Do What They Do?

Advertisement

Tự trồng cà phê ở nhà


Tự trồng cà phê ở nhà sẽ đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm và làm bạn hiểu cũng như trân trọng hơn những thành quả của việc trồng cà phê. Đây là một loại cây dễ trồng và dễ thụ phấn, đặc biệt trong quá trình ra hoa và kết quả. Đầu tiên, lý … Continue reading Tự trồng cà phê ở nhà

Top 10 SIMPLE Things You Can Do For Earth Day ! Happy Earth Day & Lets Make Our Children Thank Us!


Top 10 Things That are Green! Happy Earth Day & Lets Make Our Children Thank Us!  You know what day it is? That’s right, April 22nd! And do you know what that means? Correct, it’s Earth Day! The day we all gather around a hand cranked camp flashlight, and support our sweet mother Earth in … Continue reading Top 10 SIMPLE Things You Can Do For Earth Day ! Happy Earth Day & Lets Make Our Children Thank Us!

Góc Nhìn Copen


Là người đã theo đuổi khát vọng Copen từ những buổi ban đầu khi thành lập công tỵ, tôi nhớ như in những ngày bắt đầu của thương hiệu Copen Coffee. Bắt đầu với ý tưởng về một xã hội xanh,một thương hiệu sẽ đại diện Việt Nam vương tầm thế giới với những ý … Continue reading Góc Nhìn Copen

Li Ka-Shing teaches you how to buy a car & house in 5 years


Hong Kong billionaire Li Ka-Shing shares some of his money wisdom, outlining an inspirational five-year plan to improve one’s lot in life This article is translated from the original Chinese by Edmund Ng at CeoConnectz. Suppose your monthly income is only RMB 2,000, you can live well. I can help you put money into five … Continue reading Li Ka-Shing teaches you how to buy a car & house in 5 years


Social Justice Summi Social Justice Summit @ CSUF & Foods Donation to Local Soup Kitchen   http://www.youtube.com/watch?v=VNvxMq_FuZ8

10 Must Read Life Lessons from Buddha


10 Must Read Life Lessons from Buddha   Siddhartha Gautama was a great spiritual leader from ancient India who founded Buddhism. In most Buddhist traditions, he is considered the Supreme Buddha. “Buddha” is interpreted to mean “awakened one” or “the enlightened one.” Siddhartha is the primary figure in Buddhism, and the accounts of his life, … Continue reading 10 Must Read Life Lessons from Buddha

DÀNH CHO NGƯỜI LÀM KINH TẾ SUY NGẪM: CHIẾN LƯỢC ĂN XIN CỦA MỘT KẺ ĂN MÀY!


DÀNH CHO NGƯỜI LÀM KINH TẾ SUY NGẪM: CHIẾN LƯỢC ĂN XIN CỦA MỘT KẺ ĂN MÀY! Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi … Continue reading DÀNH CHO NGƯỜI LÀM KINH TẾ SUY NGẪM: CHIẾN LƯỢC ĂN XIN CỦA MỘT KẺ ĂN MÀY!

HABITS OF THE RICH


20 Things the Rich Do Every Day So what do the rich do every day that the poor don’t do? Tom Corley, on his website RichHabitsInstitute.com, outlines a few of the differences between the habits of the rich and the poor. 1. 70% of wealthy eat less than 300 junk food calories per day. 97% of … Continue reading HABITS OF THE RICH