Vietnamese-American student aspires to change coffee BYDANIEL OSTRIN – POSTED ON DECEMBER 12, 2013POSTED IN: FEATURES At the age of 14, Trihn “Sky” Pham left his home to become an international student of finance, management and altruism. Pham, now 21, traveled alone across the Pacific Ocean twice to ultimately find himself studying at Cal State Fullerton. “I … Continue reading


Người tung hai 'cú đánh' vào lòng kiêu hãnh của Đặng Lê Nguyên Vũ Xuất phát sau khá nhiều thương hiệu coffee hiện có trên thị trường nhưng Phindeli đã tạo ra 1 làn sóng mới thay cho Đặng Lê Nguyên Vũ khi đưa ra tuyên ngôn coffee Việt. -Trong quá trình hoạt động, Phạm … Continue reading