Uống bao nhiêu tách cà phê thì có lợi cho sức khỏe?


Uống bao nhiêu tách cà phê thì có lợi cho sức khỏe? Liệu việc uống cà phê hàng ngày có một mối quan hệ trực tiếp nào đó đến sức khỏe của bạn? Chúng ta có thể thấy từ trước đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về tác dụng của cà phê có lợi … Continue reading Uống bao nhiêu tách cà phê thì có lợi cho sức khỏe?

Văn hóa cà phê Việt


Sự phát triển của văn hóa cà phê có thể được hình thành theo ba làn sóng. Làn sóng thứ nhất là khi cà phê được giới thiệu ra thị trường dưới dạng hàng pha sẵn sản xuất hàng loạt. Làn sóng thứ hai tập trung vào hương vị và phong cách rang xay hạt, … Continue reading Văn hóa cà phê Việt